Rätt laddare

Laddare

Olika typer av laddare börjar bli en central del av våra liv. Och ofta räcker det inte med en enda till datorn. Man kanske behöver en på jobbet och en hemma, eller kanske hemma och på landet.

De flesta låter sin laddare sitta i väggen även när laddning inte pågår vilket gör att EU intresserat sig för laddare ur eko-design perspektiv. Kraven har formulerats i en lag som innebär att tillverkaren måste ta hänsyn till energianvändningen och alla andra miljöfaktorer redan vid design och tillverkning. I det här fallet tanker man alltså inte att konsumenten måste ändra sitt beteende utan man kan glädja sig åt att laddare av idag drar väsentligt mindre el. Vill du läsa mer om eko-designdirektivet kan du göra det hos energimyndigheten.

Kraven är desamma på original- och kompatibla laddare. Om man nu ska köpa en extra laddare eller ersätta en som kommit bort eller gått sönder, kan det vara värt att tänka kompatibelt. Ofta är priserna lägre men kvaliteten densamma. Det som kan verka avskräckande med köpa kompatibelt är att det kan vara svårt att hitta rätt laddare. Man måste ta hänsyn till spänningen som matas fram till datorn och som uttrycks i Volt. Man måste ta hänsyn till datorns strömstyrka som i sin tur anges i Ampere samt effekten Watt (Volt x Ampere). Dessutom har anslutningskontakten in till datorn förändrats över tid hos de flesta datormärkena. Dessa uppgifter, samt datorns modellnummer finns ofta på undersidan av datorn.

Hos många nätbutiker får man ett utmärkt stöd när man lotsa sig fram till rätt utrustning, t.ex. genom att mata in sitt datormodellnummer i en sökruta. Man kan även utgå från bilder på kontakten som ska anslutas i datorn. Laddare är ju basstationer för den frihet det innebär att ha mobil utrustning, då är det bra att att de både blivit energisnålare och billigare.